मुगालीको पहिलो सत्कार – कोदोको रोटी


…क्या मीठो कोदोको रोटी
घुम्न जाँउ मुगुमा एक चोटी…

Comments

comments